Українське літературне бароко

План

1. Бароко як літературний напрям, художній стиль і культурна епоха:

а) історичні умови виникнення;

б) світоглядні засади;

в) стильові особливості: контрасність, метафорика, емблематичність, орієнтація на читача і глядача.

2. Особливості українського Бароко:

а) синтез Бароко і Ренесансу;

б) стильові різновиди (”високе”,”середнє”,”низове”).

3. Нова жанрова система української барокової літератури.

4. Античність у літературі Бароко.

5. Історія дослідження літератури Бароко в Україні.

Основні поняття: бароко, ренесанс, ієрархія, проповідь, трактат, , вірш, строфа, театр, монолог, контрастність, метафорика, емблематичність.

СО 14

Українська література ІІ половини XVIІ століття

Розвиток української прози в ІІ половині XVIІ століття

План

1. Історична довідка даного періоду, розвиток культури.

2. Нові редакції пам'яток Київської Русі.

3. Проповідницька і публіцистична проза.

4. Полемічно-публіцистична творчість М.Андрелли.

5. Історична проза ІІ половини 17 століття.

6. Розвиток повістевої прози в українській літературі.

Основні поняття: проза, публіцистична проза, історична проза, повістева проза.

СО 15

Віршування і драма в ІІ половині XVIІ століття

План

1. Шкільна теорія поезії ІІ половини 17 ст.

2. Перші зразки українського віршування.

3. Панегірики, моралізаторські вірші, засоби віршування в історично-публіцистичній літературі.

4. Українські віршові переклади.

5. Початок драматичної літератури та найдавніші відомі драматичні твори.

Основні поняття: віршування, драматичні твори, класицизм, травестія, ода, п’єса, комедія-оперета.

СО 16

Літературна творчість Іоанна Величковського та Климентія Зіновієва

План

1. Життєвий шлях І.Величковського.

2. Жанрова специфіка творчості поета.

3. Збірки “Млеко” та “Зегар з полузегарком”.

4. Творчість Климентія Зіновієва.

5. Тематика та художня специфіка віршів.

6. Зіновієв у літературній критиці.

Основні поняття: панегірик, мотив, тематика.

СО 17

Перекладна література

План

Загальний характер перекладної літератури і її значення в розвитку давньоукраїнської літератури.

2. Основні жанри перекладної літератури і їх характеристика:

а) біблійні книги;

б) апокрифи;

в) житійна література;

г) книги природничо-наукового змісту;

д) історичні хронічки;

є) збірники афоризмів і повістева література;

СО 18

Оригінальна література Київської Русі. Шляхи розвитку української літератури ХІV-І пол. ХVІст.План

1. Виникнення і розвиток літописання.

2. Початковий літопис, його генезис, редакції та джерела.

3. Київський літопис.

4. Галицько-Волинський літопис.

5. Жанр “поученія”.

6. Ораторська проза.

7. Житія святих.

8. Паломницька література.

9. “Слово о полку Ігоревім..” – найвизначніша пам’ятка писемної літератури, її відкриття і видання.

10. Історична основа “Слова о полку Ігоревім”, жанр і композиція.

11. Образи “Слова о полку Ігоревім”.

12. Мова і стиль твору.

СО 19

Полемічна література і творчість Івана Вишенського. Творчість Григорія Сковороди

План

1. Біографія та світогляд письменника.

2. Твори Вишенського, написані до Брестської унії (“Ізвещеніє…”, “Писаніє до всіх…”).

3. Твори Вишенського після Брестської унії (“Посланіє до князя Острозького”, “Порада”, “Обліченіє диявола…”, “Посланіє до єпископів”, “Краткословний отвєт Федула”, “Посланіє к старіце Домнікії”).

4. Вишенський – майстер полеміки і агітації.

5. Вишенський в оцінці Франка.

6. Основні віхи життєвого шляху.

7. Світогляд Григорія Сковороди.

8Лірика Сковороди (“Сад божественних пісень”).

9. Розвиток Сковородою жанру байки. Збірка “Басни Харьковские”.

10. Притчі Григорія Сковороди.

11. Роль і значення Сковороди в розвитку української літератури.

СО 20

Особливості українського бароко. Історична проза ІІ половини XVIІ ст.

План

1. Історичні умови виникнення та світоглядні засади бароко як літературного напряму.

2. Стильові різновиди бароко.

3. Жанри українського бароко.

4. Античність у літературі бароко.

5. Літопис — складова частина тогочасного української літератури.

6. Густинський літопис, Київський літопис, Львівській літопис, Добромильський літопис, літописи Межигірського та Підгорецького монастирів, «Хроніка» Ф. Сафоновича, «Синопсис» невідомого автора.

7. Полемічно-публіцистична творчість М.Андрелли.

СО 21

Літературна творчість Климентія Зіновієва

План1. Історія відкриття і публікації поетичного збірника К.Зіновієва.

2. Загальна характеристика тематики і спрямування збірника, його художня специфіка.

3. К. Зіновієв в оцінці Франка.

4. Збірник прислів’їв і приказок, складений Зіновієвим.

5. Літературна та історико-побутова цінність віршів Климентія Зіновієва.

6. Зіставити творчість І. Величковського та К. Зіновієва.

7. Тематичні засади поезії К. Зіновієва.

8. Поетика віршів Зіновієва.


9139831773879587.html
9139931612647103.html

9139831773879587.html
9139931612647103.html
    PR.RU™